Akcyza

Opublikowano:

Zgodnie z ustawą  o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1697) od dnia 1 stycznia 2019, w przypadku zakupu węgla w zwolnieniu z podatku akcyzowego, wymagane jest podanie przez Kupującego w trakcie składania zamówienia numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dokumentu tożsamości. W trosce o bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych posiadamy wewnętrzne procedury, uniemożliwiające udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Zwolnienie z akcyzy na wyroby węglowe dotyczy zużycia m.in. przez (art.31a, ust.1):

•gospodarstwa domowe

•organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych RP, podmioty systemu oświaty, żłobki i kluby dziecięce, podmioty lecznicze o działalności leczniczej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

•w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb i leśnictwie

 

W celu potwierdzenia prawa do zakupu węgla bez akcyzy, konieczne jest podpisanie oświadczenia nabywcy. Poprawne oświadczenie nabywcy powinno zawierać czytelny podpis osoby zamawiającej, miejsce oraz datę podpisania oświadczenia.

Podpisany dokument należy zwrócić kurierowi bezpośrednio przy odbiorze węgla lub odesłać na adres Produkcja Handel Usługi „UNIBAN” Danuta Banach  ul. Jana Długosza 10/6 43-140 Lędziny w terminie do 5 dni roboczych od daty dostarczenia przesyłki.

W przypadku odbioru przesyłki przez inną osobę niż Kupujący należy przygotować pełnomocnictwo dla osoby odbierającej ją w imieniu Kupującego (akceptowane jest również odręcznie przygotowane pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem).