Lista wpisów
Lista wpisów
Zmiany w podatku akcyzowym - rejestracja w CRPA
06.05.2021
#AKCYZA
#PODATEK AKCYZOWY
#PPW
#POŚREDNICZĄCY PODMIOT WĘGLOWY
#CRPA
#CENTRALNY REJESTR PODMIOTÓW AKCYZOWYCH
#REJESTRACJA W CRPA
#ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM
#PUESC
#AKTUALIZACJA DANYCH PODMIOTU

Z dniem 1 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 13 stycznia 2021 r., poz. 72.

Znowelizowane przepisy wprowadzają:

  • centralną, elektroniczną rejestrację podmiotów tzw. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (w skrócie CRPA),
  • obowiązek rejestracji/aktualizacji rejestracji na potrzeby akcyzy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu PUESC.

Do 30 czerwca 2021 roku w CRPA muszą się zarejestrować m.in.:

  • podmioty, które wcześniej złożyły zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego i otrzymały potwierdzenie jego przyjęcia
  • pośredniczące podmioty węglowe, które złożyły naczelnikowi urzędu skarbowego powiadomienie o rozpoczęciu tej działalności i otrzymały potwierdzenie jego przyjęcia

Należy pamiętać, że rejestracja w CRPA zastąpiła dotychczasową rejestrację w formie papierowej na druku AKC-R – od tej pory rejestracja podmiotu będzie możliwa tylko w formie elektronicznej.

Podmioty akcyzowe, które były już wcześniej zarejestrowane w lokalnych bazach prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych jako PPW, nie dokonują ponownie rejestracji, są jednak zobowiązane elektronicznie potwierdzić dotychczasowe dane i uzupełnić zgłoszenie rejestracyjne o informację dotyczącą właściwego dla danego podmiotu organu podatkowego.

Ważne, aby aktualizacji dokonać do 30 czerwca 2021 roku.

Niewykonanie ww. aktualizacji w podanym terminie w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych, skutkować będzie nieuzyskaniem statusu pośredniczącego podmiotu węglowego.